Matiau a badiau penliniwr gorau 2018

Mae'r padiau penlinio a'r matiau gorau yn eich amddiffyn rhag lloriau oer, budr wrth wneud DIY car.

Best kneeler mats and pads 2018
Best kneeler mats and pads 2018-1

Gallwch arbed arian trwy wneud eich gwaith glanhau a swyddi eich hun ar eich car, ond gall fod yn flêr. A gall gweithio ar arwynebau garw neu loriau oer, caled gymryd ei doll ar eich corff. Gall penliniwr padio leddfu'r straen nid yn unig ar eich pengliniau, ond hefyd ar eich cefn a'ch dillad, ynghyd ag amddiffyn rhag caewyr twyllodrus, hylifau oer a cholled.

Mae yna ddigon o ddewis allan yna. Yn gyffredinol, mae matiau mwy yn well gwerth am arian ac yn cynnig mwy o amlochredd, ond mae angen mwy o le storio arnynt ac maent yn anoddach i'w cario o gwmpas yn y car. Yn y cyfamser, mae mat plygu yn fwy prysur ond mae'n cymryd llai o le pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.


Amser post: Mai-11-2020