Penlinwyr gardd gorau

Mae'r weithred o arddio yn tueddu i gynnwys llawer o gloddio a procio a dringo o gwmpas mewn pridd, fel arfer yn ymwneud â chael gwared â chwyn neu wlithod pesky. Yn aml mae'n well bod mor agos at y weithred â phosibl, sy'n golygu y bydd gofyn i chi gyflawni eich tasgau gardd ar bob pedwar achlysur ar sawl achlysur. Nid yw hen gymalau pen-glin gwael yn cymryd yn rhy garedig at y math hwn o gosb, yn enwedig os yw'r ddaear rydych chi'n gweithio arni yn anwastad, yn wlyb neu'n garegog, ac nad oes unrhyw beth yn brifo cymaint â phenlinio ar gerrig mân miniog (mae anffodion fforch ffordd yn gwrthsefyll) .

Ar gyfer garddio cyfforddus, lefel isel (heb sôn am amddiffyn eich trowsus rhag staeniau priddlyd) mae'n benliniwr sydd ei angen arnoch chi, ac rydyn ni wedi bod yn profi'r gorau, gan gynnwys penlinwyr arunig a phenliniau strap-on. I blesio ein pengliniau roeddem yn Argymell penlinwyr a oedd yn darparu amddiffyniad da, yn wydn ac a sgwriodd i fyny'n braf ar ôl diwrnod caled yn toi ymysg y pridd.

Mae'r penliniwr hwn sy'n ffurfio ewyn yn rhad fel sglodion. Mae'n gyffyrddiad ar yr ochr denau, mae ganddo ddyluniad sylfaenol, digyfaddawd (mae'n edrych fel sleisen ennillgar o fara gwyrdd), ond mae'n gwneud gwaith teg o glustogi'ch danteithion wrth benlinio i lawr ar dir caregog - wrth gwrs, ni all gystadlu â hi cysur yr opsiynau pricier ar y rhestr hon. Mae'n sychlanhau ac mae ganddo handlen cario pan rydych chi'n croesi'r ardd. Mae'r geiriad ar y deunydd pacio yn nodi “na ddylid ei ddefnyddio fel dyfais arnofio”, felly rhybuddiwch eich cath rhag defnyddio'r penliniwr hwn fel lilo pwll.

Best garden kneelers4

Best garden kneelers01
Best garden kneelers
Best garden kneelers03

Mae hwn yn benliniwr curvaceous gwerth da gyda padin moethus moethus o drwchus sy'n caniatáu digon o le ar gyfer symudiadau pen-glin. Ar ôl tywallt heb ei drefnu, fe sychodd ein penliniwr socian yn gyflym, yn barod ar gyfer mwy o weithredu yn yr awyr agored. Wedi'i wneud o ewyn EVA, wedi'i orchuddio â neoprene gwrth-ddŵr, mae'n ysgafn hefyd, felly gallwch chi ei sgimio'n hawdd ar draws yr ardd i'ch ffrindiau garddio ei ddefnyddio os bydd yr alwad yn codi. Bydd garddwyr sy'n ymwybodol o ffasiwn yn falch o wybod bod y pengliniau hyn yn dod mewn saith lliw, o lwyd llechi i binc poeth.


Amser post: Mai-11-2020